کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی Gynecology and Infertility Management software نرم افزار مدیریت مطب نارنج ۱- پرونده پزشکی یکپارچه

۲-ذخیره تصاویر به عنوان مدارک پزشکی

۳-ارسال مشخصات بیمار به دستگاه سونوگرافی (Modality Worklist)

۴-پرینت تصاویر ارسالی از دستگاه سونوگرافی بصورت مجزا

۵-ثبت داروهای بیمار

۶-ثبت آزمایشهای بیمار و همچنین جواب های آزمایش

۷-چاپ نسخه بیمار

و...
بیشتر
کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی Electronic payment box Management software نرم افزار صندوق مکانیزه نارنج مراکز درمانی که در پاره ای از اوقات شلوغ می شوند و به صرفه نیست که یک صندوقدار مجزا به کارمندان خود اضافه کنند می توانند با استفاده از این نرم افزار به عنوان یک صندوقدار استفاده کنند و بیماران با وارد کردن کد ملی خود بدهی آنها نمایش داده می شود و با ارسال به PC POS امکان پرداخت آن فراهم می شود و بعد از پرداخت صورتحساب آنها چاپ می شود. بیشتر کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی Appointment Scheduling Software with Reporting نوبت دهی و جواب دهی اینترنتی نارنج با استفاده از این سرویس می توانید نوبت دهی و جوابدهی مرکز درمانی خود را راه اندازی کنید. نوبتدهی اینترنتی به صورت تعاملی با بیمار طراحی شده است و بیمار با ارسال نسخه و سپس اپراتور سیستم نسخه را دریافت و نسبت به گذاشتن نوبت در زمان خاص اقدام می کند.سپس بیمار درصورت قبول نوبت به درگاه بانک هدایت شده و بعد از پرداخت موفق نوبت ثبت شده و برگه نوبت به بیمار نمایش داده می شود. بیشتر کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی Management software for radiology centers مدیریت مراکز رادیولوژی نارنج ۱- پرونده پزشکی یکپارچه

۲-ذخیره تصاویر به عنوان مدارک پزشکی

3-ارسال مشخصات بیمار به کلیه دستگاه ها

۴-پرینت تصاویر ارسالی از دستگاه سونوگرافی

۵-امکان ثبت تشخیص بر روی تصاویر نوار قلب

۶-تایید اینترنتی از سایت تامین اجتماعی فقط با زدن یک دکمه

۷-چاپ صندوق با کاغذ معمولی و پرینتر حرارتی

و ...
بیشتر
کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی Modality Worklist & Workflow Management نرم افزار MODALITY WORKLIST نرم افزار Modality Worklist می تواند با هر RIS یا PACS منطبق با استاندارد DICOM Modality Work List ارتباط برقرار کند که می تواند اطلاعاتی از قبیل اساس نام بیمار | شناسه بیمار | شناسه پذیرش | تاریخ تولد | تاریخ تصویربرداری | پزشک ارجاع دهنده و حتی سرویس شارژ شده برای بیمار به دستگاه یا پکس ارسال کند . بیشتر کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی Cardiovascular Information Management System مدیریت مطب قلب و عروق نارنج ۱- پرونده پزشکی یکپارچه

۲-ذخیره تصاویر به عنوان مدارک پزشکی

3-ارسال مشخصات بیمار به دستگاه اکو

۴-پرینت تصاویر ارسالی از دستگاه تست ورزش بصورت مجزا

۵-امکان ثبت تشخیص بر روی تصاویر نوار قلب

۶-امکان ثبت تشخیص بر روی تصاویر تست ورزش

۷-امکان ثبت تشخیص بر روی تصاویر هولتر فشارخون

و...
بیشتر
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است