ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  بسیار خب
    تیکت خصوصی 8491
  مجهول

  پاسخ ها

  • سجاد کارگر گفتگویی را شروع کرد
   با توجه به سایز مونیتور پذیرش توضیحاتی که در نوبت دهی یادداشت میشود در صفحه نوبت دهی دیده نمیشود. لطفا توضیحات نوبت دهی بعد از پذیرش بصورت یک باکس نمایش داده شود که کاربر تیک خوانده شد را بزند و بعد مراحل پذیرش انجام گردد.