درخواست دموی نرم افزار

  برای درخواست وقت ملاقات و خدمات دیگر

  با شماره زیر تماس بگیرید

  071-32341057

  سوالات متداول

  شرکت مصباح نور با توجه به پرسنل مجرب پیاده سازی نرم افزار را بصورت یک روزه به پایان می رساند و آموزش پرسنل بستگی به تعداد و میزان یادگیری آنها بین یک تا دو روز زمان می برد

  با توجه به اینکه نرم افزار دارای پنل ها و قسمت ها متنوعی است با توجه به پنل های و قسمت های مورد نیاز قیمت نرم افزار متفاوت است.لطفا جهت هماهنگی با قسمت فروش شرکت تماس بگیرید

  با توجه به نیاز سرویس Modality Worklist  به اطلاعات بیمار و ساعت و تاریخ پذیرش و همچنین پزشک رجاع دهنده آن ، باید از دیتابیس نرم افزار پذیرش مرکز   دسترسی به شرکت ما داده شود تا بتوان اطلاعات مورد نیاز را استخراج کرد تا بتوانیم به سرویس Modality Worklist  تغذیه کنیم

  ضبط پیام صوتی

  زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است