درباره پزشک

دکتر اعظم فرجی

  • متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ طب مادر و جنین

شیراز – خیابان معدل غربی ساختمان راز طبقه دوم

دکتر اعظم فرجی

دکتر اعظم فرجی

  • زنان و زایمان