درباره پزشک

تتخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

آدرس مطب:  کوچه 53 قصردشت-ساختمان نوین-طبقه 5 – مرکز تصویر برداری

شماره تماس: 36266104

دکتر المیرا ظهوریان

دکتر المیرا ظهوریان ملقب

  • رادیولوژیست