درباره پزشک

دکتر حمیرا وفایی

فلوشیپ طب مادر و جنین (پریناتولوژی)
متخصص زنان و زایمان

آدرس : شیراز بلوار شهید چمران – بیمارستان مرکزی شیراز ( MRI ) طبقه نهم – مرکز پریناتالوژی      تلفن : ۳۶۲۸۴۴۱۱—-     –۳۳۲۸۴۴۱۲

دکتر حمیرا وفایی

دکتر حمیرا وفایی

  • زنان و زایمان