درباره پزشک

فلوشیپ تصویربرداری مداخله ای (اینترونشنال رادیولوژی)

آدرس مطب: شیراز – بلوار زند- بین خیابان صورتگر وخیابان پوستچی-  ساختمان ایرانیان – طبقه دوم

شماره تماس: 32362005
دکتر علیرضا ستار

دکتر علیرضا ستار

  • رادیولوژیست