درباره پزشک

دکتر علیرضا شکیبافرد

متخصص رادیولوژی (تصویربرداری) و سونوگرافی

دکتر علیرضا شکیبافرد رئیس انجمن رادیولوژی استان فارس هستند و در حال حاضر مدیریت مرکز رادیولوژی تابا را برعهده دارند.

آدرس : شیراز خیابان فلسطین تقاطع معدل مرکز تصویربرداری تابا        تلفن: ۰۷۱۳۲۳۱۷۸۰۱

دکتر علیرضا شکیبافرد

دکتر علیرضا شکیبافرد

  • رادیولوژیست