درباره پزشک

دکتر فرهنگ نوری

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس :فارس، مرودشت، خیابان دولت آباد، کوچه مسجد جامع    تلفن :۰۷۱۴۳۲۲۶۴۲۱     وات ساپ : ۰۹۰۲۱۰۰۶۴۲۱

اینستاگرام : http://instagaram.com/clinicdrnoor

دکتر فرهنگ نوری

دکتر فرهنگ نوری

  • رادیولوژیست