درباره پزشک

تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

سونوگرافی و رادیولوژی

شیراز، بلوار زند، خیابان عبائیان، فرعی اول، سمت چپ، مجتمع پزشکی نسرین، طبقه B (زیرزمین)

دکتر محمدکاظم عسکری

دکتر محمد کاظم عسکری

  • رادیولوژیست