درباره پزشک

دکتر سپیده سفیدبخت

دارای بورد تخصصی دوره های پزشکی عمومی تخصص رادیولوژی در دانشگاه شیراز ، فلوشیپ های ام آر آی body imaging و پستان را

در دانشگاه ارواین در کالیفرنیا و دانشگاه علوم پزشکی در تهران

وایرگذاری و مارکر گذاری در ضایعات پستان جهت تضمین دقیق و صحت جراحی، سونوگرافی در آب، سونوگرافی داخلی سه بعدی،

سونوگرافی بررسی سلامت جنین anomaly scan، سونوگرافی دینامیک لگن جهت بررسی اندومتریوز و چسبندگی، ماموگرافی غربالگری،

تشخیصی تخصصی و نماهای بزرگنمایی، نمونه برداری ضایعات پستانی تحت گاید سونوگرافی و استریوتاکسی، Thyroid nodule and

neck lymph node mapping ،نمونه برداری ضایعات گردنی تحت گاید سونوگرافی ،Liver elastography

در مطب سونوگرافی، ماموگرافی انجام می شود

همکاری با درمانگاه مطهری، بیمارستان نمازی، بیمارستان شهید فقیهی، بیمارستان کوثر، کلینیک رادیولوژی تابا

آدرس:شیراز،خیابان فلسطین، خیابان معدل غربی، ساختمان راز، واحد ۱۸،کلینیک صبا

آدرس اینستاگرام: saba.imagingclinic

آدرس اینستاگرام: saba-imaging-clinic.ir

دکتر سپیده سفیدبخت

دکتر سپیده سفیدبخت

  • رادیولوژیست