درباره پزشک

دکتر مهرداد محمد حسینی

دکتر مهرداد محمد حسینی متولد ۱۳۵۸ می باشد

تحصیلات :

ورودی پزشکی در سال ۷۶ تا ۸۳ در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تخصص رادیولوژی : سال ۸۵ تا ۸۹ دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سوابق : هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا از سال ۸۹ تا ۹۲

همکاری با بیمارستان های شهید بهشتی و مسلمین در گزارش M.R.I از سال ۸۲ تا ۹۲

پزشک سونوگرافی و رادیولوژی کلینیک دکتر نوری از سال ۹۲ تاکنون …

آدرس :فارس، مرودشت، خیابان دولت آباد، کوچه مسجد جامع    تلفن :07143226421     وات ساپ : 09021006421

اینستاگرام : http://instagaram.com/clinicdrnoor

 

دکتر مهرداد محمد حسینی

دکتر مهرداد محمد حسینی

  • رادیولوژیست