درباره پزشک

دکتر نسرین اسدی

فلوشیپ طب مادر و جنین (پریناتولوژی)

متخصص زنان و زایمان و نازایی

شیراز بلوار چمران بعد از بیمارستان حافط سمت راست کنار زیرگذر پل زرگری برج پزشکی ساعت طبقه سوم واحد هشت  تلفن جهت نوبت : ۳۶۲۷۲۷۲۳

دکتر نسرین اسدی

دکتر نسرین اسدی

  • زنان و زایمان