درباره پزشک

دکتر سید پوریا استاد
متخصص رادیولوژی (تصویربرداری)
دکتر سید پوریا استاد

دکتر سید پوریا استاد

  • رادیولوژیست