درباره پزشک

متخصص زنان زایمان و نازایی

شیراز، خیابان قصرالدشت ،رو به رو کوچه 68 ، ساختمان فراز ، طبقه سوم

طرلان زمان پور

دکتر طرلان زمانپور

  • زنان و زایمان