درباره پزشک

پروفسور جواد کجوری

پروفسور جواد کجوری در سال ۱۳۴۹ در شهر شیراز بدنیا آمد.

وی دکتری پزشکی عمومی خود را با رتبه اول از دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۷۵ اخذ نموده و در سال ۱۳۷۸ بورد تخصصی قلب و عروق را از همان دانشگاه و فوق تخصص کاردیولوژی تهاجمی خود را با رتبه ممتاز از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۸۲ طی نموده است. همچنین دوره های فوق تخصص عروق زیر زانو، عروق مغزی و ایورت را از فرانسه، المان ، ایتالیا و امریکا گرفته است .
ایشان هم اکنون عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شیراز٬ مدیرگروه قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مدیر مرکز مطالعات و آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز است.

تحصیلات

سال مدرک موسسه/دانشگاه
1382 فوق تخصص دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر جواد کجوری

دکتر جواد کجوری

  • قلب و عروق
  • ۰۷۱۳۶۵۴۰۰۸۲