دکتر جواد کجوری

  • 15 خرداد 1400
  • سجاد کارگر

پروفسور جواد کجوری پروفسور جواد کجوری در سال ۱۳۴۹ در شهر شیراز بدنیا آمد. وی دکتری پزشکی عمومی خود را با رتبه اول از دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۷۵ اخذ نموده و در سال ۱۳۷۸ بورد تخصصی قلب و عروق را از همان دانشگاه و فوق تخصص کاردیولوژی تهاجمی خود را با رتبه…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است