آموزش برگرداندن بکاپ با veeam

  • 4 مرداد 1401
  • سجاد کارگر

آموزش برگرداندن بکاپ با veeam در آموزش بخش اول، ما با آموزش نصب Veeam Backup & Replication  و در بخش دوم با آموزش  بکاپ گیری با Veeam Backup آشنا شدیم. دانستن بکاپ گیری جزئی از خدمات شبکه محسوب می شود. حال بعد از یادگیری آموزشهای قبلی ، نوبت به آموزش برگرداندن بکاپ با veeam  می رسد. در بخش دوم آموزش،…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است