بررسی دستور Shrink در SQL Server Shrink در لغت به معنی جمع شدن و یا چروک شدن می‌باشد. با در نظر گرفتن همین مفهوم می‌توان گفت Shrink کردن فرآیندی است که در آن فضای Data File و Log File جمع و جور می‌شود. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید طی فرآیند دستور Shrink در…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است