دکتر زیبا محسن پور
دکتر زیبا محسن پور
زنان و زایمان
محمد فرهمند
دکتر محمد فرهمند
رادیولوژیست
دکتر علیرضا ستار
دکتر علیرضا ستار
رادیولوژیست
دکتر میترا مهربان
زنان و زایمان
ندا هادی پور
دکتر ندا هادی پور
زنان و زایمان
شهره روزمه
دکتر شهره روزمه
زنان و زایمان
زهره توانا
دکتر زهره توانا
زنان و زایمان
دکتر اعظم فرجی
دکتر اعظم فرجی
زنان و زایمان
دکتر شبنم پورشیخی
دکتر شبنم پور شیخی
زنان و زایمان
دکتر نازنین عبدی
دکتر نازنین عبدی
زنان و زایمان
دکتر نسرین اسدی
دکتر نسرین اسدی
زنان و زایمان
دکتر ندا رحیمی راد
دکتر ندا رحیمی راد
زنان و زایمان
دکتر فرهنگ نوری
دکتر فرهنگ نوری
رادیولوژیست
دکتر صدیقه عمویی
دکتر صدیقه عمویی
زنان و زایمان
دکتر حمیرا وفایی
دکتر حمیرا وفایی
زنان و زایمان
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است