راه اندازی شبکه یکی از مهم‌ترین مراحل برای استفاده از این سیستم است. در صورتی که مرحله راه‌اندازی به درستی طی شده باشد و تجهیزات مورد استفاده در این مرحله استاندارد باشد، نتیجه نهایی که این شبکه در اختیار شما قرار می‌دهد کیفیت مناسبی خواهد داشت. شبکه‌های کامپیوتری امروزه نقش بسیار مهمی در هر سازمان…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است