پیام notification به جوابدهی برای بیماران خارجی

  • 6 مرداد 1400
  • مرکز تصویربرداری پزشکی فراپرتو

درود بر مهندسین تِک گستر غرب ای دوست، پیام های یاد آور بیماران غریب از کشور که پیشین برای جوابدهی نشانی آور بود از هرچندی بیمار برای اندکی از آن ها پدیدار می شود. چگونه است که تا کنون اینگونه نبود و این مصیبت به تازگی به ما تحمیل شده ؟ تا درودی دیگر بدرود

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است