پیرو جلسه با آقایان باغبانی و مقرب

  • 9 بهمن 1402
  • مرکز تصویربرداری پزشکی تابش

سلام مهندس جان  در صورت امکان ترتیبی اتخاذ فرمایید تا موارد ذیل اعمال شود : *این موارد بر اساس اولویت مرتب شده اند* ۱-نصب سیستم نوبت دهی اینترنتی نسخه پابلیک و فراپرتو. ۲-سرچ کردن در متن جواب. ۳-در گزارش کلی ==> ستون های ‘سن – جنس – بیمه پایه – بیمه تکمیلی’ اضافه شود. ۴-امکان…

دسترسی به آمار نوبت های اینترنتی

  • 22 اسفند 1401
  • مرکز تصويربرداري تابا

با سلام  لطفا نسبت به دسترسی آمار درخواست های نوبت های  اینترنتی و  همچنین نوبت های اینترنتی که به پرداخت قطعی جهت ثبت نوبت رسیدند طی عنوان گزارش خاص در پنل ایجاد فرمایید

مغایرت گزارش

  • 11 مهر 1400
  • مرکز تصویربرداری پزشکی تابش

با سلام دو گزارش در قسمت های گزارشات بیمه ای و گزارشات مالی بیماران برای همه بیمه ها و خدمات انجام نشده در تاریخ ۱/۹ تا ۳۰/۹ گرفته می شود ولی از تظر تعداد بیماران مغایر است.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است