قاطی شدن بیماران

  • 31 مرداد 1400
  • مرکز تصویربرداری پزشکی تابش

با سلام دو بیمار از طریق کد ملی قابل تفکیک نیستند لطفا 4000527356 با کد ملی 2298611343 به نام یلدا کشاورز شود لطفا 4000527430 با کد ملی 2295388341 به نام هادی نادری شود.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است