paperless

  • 6 فروردین 1403
  • مرکز تصويربرداري تابا

سلام خواهشمند است موارد زیر را در اولویت قرار بدهید رفع ایراد Ctrl+V دانلود برگ نوبت از پورتال دیدن مدارک پزشکی از قسمت نوبت دهی رفع ایراد ارسال نسخه بعد از استفاده از دکمه «تایید اینترنتی» (هر چندبار که بزنیم پیام نمی‌دهد و به همان تعداد فایل ایجاد میکند) بعد از تایید از طریق دکمه…

درود در قسمت Modality Worklist در صورتی که بیمار بیشتر از دو ساعت از زمان حضورش بر اساس نوبت گذشته باشد، امکان عدم مشاهده آن بیماران وجود داشته باشد. در صورت امکان در قسمت بالای لیست بیماران دکمه ای جهت مشاهده یا عدم مشاهده بیمارانی بیشتر از 2 ساعت تاخیر داشته اند، ایجاد شود. با…

برگ نوبت صندوق

  • 30 آبان 1402
  • مرکز تصویربرداری پزشکی تابش

سلام وقت بخیر مهندس جان در صورت امکان ترتیبی اتخاذ فرمایید جهت گرفتن برگ نوبت بیماران پذیرش شده  سپاس

حواله

  • 17 آبان 1402
  • مرکز تصویربرداری پزشکی تابش

درود  لطفا ترتیبی جهت فعال سازی حواله در قسمت استرداد صندوق اتخاذ فرمایید  با تشکر 

عدم نمایش بیمه ها در لیست

  • 10 اردیبهشت 1402
  • مرکز تصویربرداری آفرینش

با سلامدر برنامه info با وجود اینکه تیک عدم نمایش بیمه در لیست ززده می شود اما در قسمت پذیرش بیمه هایی که عدم نمایش آنها تیک خورده اند دوباره دیده می شود. با تشکر

مشکل پیامک

  • 4 دی 1401
  • مرکز تصویربرداری آفرینش

سلام متن پیامک مشکل دارد خانم زهره علیزادهنوبت شما در تاریخ 1401/10/04 و ساعت 17:30 ثبت گردید@admissionIDمرکز تصویر برداری آفرینش0713651758911=لغو

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است